top of page

Vi säkerställer tillgång till kompetenta
BI-konsulter till ditt team 

Vi hjälper företag att hitta BI-konsulter utanför den svenska marknaden.

 

Genom vårt samarbete med BI-partners i Polen, Tjeckien, Rumänien och andra nearshore-länder i Europa bemannar vi BI-projekt i Sverige.

Rebtech är ett BI-konsultföretag som ger kunden tillgång till Europas talangmarknad som har ett betydligt större utbud av BI-konsulter än Sverige.

Vi hjälper till att hitta konsulter utifrån de specifika kompetensbehov som kunden har. Genom oss och våra partners täcker vi in kompetens på de flesta tekniska plattformar inom Business Intelligence och Data Warehouse.

Vi tar hand om hela processen, från framtagande av kravspecifikation, urval av konsulter till avtalsskrivning, on-boarding och kvalitetssäkring.

  • Vit Edin Ikon

Presentation av Rebtech

bottom of page