top of page

Rebtech erbjuder ett helt nytt alternativ för kostnadseffektiv utveckling och förvaltning av BI-lösningar med Nearshoring. Med tillgång till resurser både från Sverige samt från våra partners i närstående grannländer kan vi hålla kostnaderna på en låg nivå utan avkall på leveranskvalitet

Nearshoring

Vad är Nearshoring och varför har den en stark tillväxt?
Pandemin har påverkat både hur vi lever och arbetar. Detta faktum har bidragit till en snabb tillväxt och användning av digitala lösningar för möten och arbete på distans. Det innebär i sin tur att det skapats nya möjligheter för företag att hitta resurser i länder som Polen, Tjeckien, Rumänien och Bulgarien, nearshore-länder. Rebtech har samarbete med ett stor antal It-företag inom nearshore som har en klar fokus på BI-utveckling och som är vana att jobba remote för internationella företag.
 

Nearshoring kontra Offshoring
Offshoring är sedan lång tid tillbaka vanligt förekommande hos många större företag. Med Offshoring menas att företag använder externa resurser från fjärran länder-företrädesvis från Asien. Rebtech har valt att arbeta med länder inom Europa/nearshore för att vi anser att det passar bäst för just utvecklingsprojekt inom Business Intelligence.

Nedan  är en sammanställning på de skillnader vi upplever mellan dessa alternativ:

ns_os.png

Q&A

F. Vi har svårt att få tag på rätt BI-kompetens och får ofta in CV som inte matchar kraven.

S. Rebtech har avtal med flera BI-partners inom nearshore, sammanlagt över 1000 BI-konsulter med kompetens på alla BI-plattformar. Vi hittar det ni söker.

F. De konsultmäklare vi anlitar för rekrytering av BI-resurser fungerar bristfälligt

S. Vi jobbar själva med BI och har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hitta rätt konsult , intervjua och göra korrekta urval.

F. Vi vill ha ett eget nearshore-team men har ingen som kan arbetsleda.

S. Vi rekryterar hela ditt nearshore-team och kan också leda detta med någon av våra egna BI-Team Leads.

F. Vilken nivå ligger timpriserna på inom nearshoring från Rebtech?

S. Timpriser på en BI-konsult från nearshore ligger c:a 30-50% lägre jämfört med motsvarande svenska konsulter. I timpriset för en BI-resurs från nearshore ingår all den service vi tillhandahåller.

F. Jag har hört att det kan vara korta uppsägningstider för anställda i nearshore-området.

S. I de kontrakt Rebtech tecknat med partners är minsta uppsägningstid 1 månad för de nearshore-konsulter som anlitas.

F. Vem blir vår avtalspart om vi anlitar nearshore-konsulter?

S. Rebtech AB är din avtalspartner och avtal skrivs enligt svenska lagar och förordningar.
 

bottom of page