top of page

Tillgång till vårt nearshoring-nätverk

Genom oss når våra kunder ut med förfrågningar till våra partners i nearshore-länder som Polen, Tjeckien och Rumänien där alla är vana att jobba remote i internationella BI-uppdrag. Kompetens finns att tillgå på de flesta tekniska plattformar som till exempel Microsoft/Azure, GCP, AWS, SAS, Oracle, Snowflake, Synapse och Databricks samt BI-verktyg som Power BI, Tableau och Qlik. 

Vi på Rebtech har själva lång erfarenhet av både utvecklingsprojekt inom BI/DW och rekrytering av BI-personal. Vi erbjuder också tjänster inom projektledning och ledning av nearshore-team. 

Kortfattad beskrivning av vår bemanningsprocess för att tillsätta BI-konsulter:

1. Tillsammans med kunden tar vi fram en detaljerad kravspecifikation och 
kompetensmatris.

 

2. Utifrån kundens krav hittar vi kandidater i vårt partnernätverk. Därefter bedömer vi kandidater genom intervjuer och kunskapstest.

3. Utvalda kandidater presenteras och slutligen genomförs intervju tillsammans med kund.

4. Uppdragsavtal signeras mellan Rebtech och kunden för utvalda kandidater.

5. Rebtech hjälper till med on-boarding och kvalitetssäkring under hela uppdraget.

Managed BI Nearshoring

För de kunder som själva inte har en organisation att hantera externa BI-konsulter från nearshore tillhandahåller vi också ledning av BI-teamen både i projekt och förvaltning.

Vi följer upp alla de konsulter vi bemannar i era projekt med regelbundna möten och säkerställer kvaliteten i leveranserna.

 

Inom Rebtech i Sverige har vi lokalt anställda BI-konsulter både inom management och utveckling. Förutom att vi hjälper våra kunder att bemanna sina egna projekt åtar vi oss även uppdrag som innebär ett helhetsansvar för BI-leveranser.

bottom of page